Mapletree Business City Phase
Tổng quan dự án căn hộ One Verandah Mapletree Quận 2
Tổng quan dự án căn hộ One Verandah Mapletree Quận 2
Chủ đầu tư dự án One Verandah Mapletree Quận 2
Hướng view từ Sông Sài Gòn vào dự án căn hộ One Verandah Mapletree Quận 2
Hướng nhìn ra Sông Sài Gòn từ dự án căn hộ One Verandah Mapletree Quận 2
Tổng quan dự án căn hộ One Verandah Mapletree Quận 2
Tổng quan dự án căn hộ One Verandah Mapletree Quận 2