Phối cảnh dự án căn hộ One Verandah Mapletree Quận 2
Tổng quan dự án căn hộ One Verandah Mapletree Quận 2
Tổng quan dự án căn hộ One Verandah Mapletree Quận 2
Hướng nhìn ra Sông Sài Gòn từ dự án căn hộ One Verandah Mapletree Quận 2